O středisku

Učíme se vařit v přírodě, na táboře i doma. Foto: archiv Jednadvacítky

Naše skautské středisko Vočko má celkem 7 oddílů: samostatné jednotky, ve kterých se kluci a holky schází. Každý z oddílů má své družiny, skupiny o 6-8 dětech, které spolu tráví většinu času. Každý oddíl pokrývá jiné věkové kategorie, u nás tak můžete potkat všechny od 6letých kluků a holek po dospělé bratry a sestry. Součástí našeho střediska jsou i 2 kmeny, ve kterých se scházejí skauti a skutky od 15 let výše. Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Naše oddíly a kmeny

21. roj světlušek

Holky od 6 do 11 let
Družiny: Zelená, Modrá
Schůzky: čtvrtek od 16:00 do 17:00 a od 17:00 do 18:00
Výše ročního členského příspěvku činí: 1600,- Kč
Adresa naší klubovny: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 16200 (vchod je z druhé strany budovy)

21. oddíl skautek

Holky od 10 do 15 let
Družiny: Pomněnky, Fialky, Trnky
Schůzky: úterý, středa a čtvrtek od 17:30 do 19:00
Výše ročního členského příspěvku činí: 1600,- Kč
Adresa naší klubovny: Bolívarova 2094/25, Praha 6, 16900

21. smečka vlčat

Kluci od 6 do 11 let
Družiny: Medvědi, Vlci, Panteři, Jestřábi
Schůzky: úterý od 16:45 do 18:15
Výše ročního členského příspěvku činí: 1600,- Kč
Adresa naší klubovny: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 16200 (vchod je z druhé strany budovy)

21. oddíl skautů – Jednadvacítka

Kluci od 10 do 15 let
Družiny: Štíři, Orli, Pardálové
Schůzky: úterý, středa a čtvrtek od 17:30 do 19:00
Výše ročního členského příspěvku činí: 1600,- Kč
Adresa naší klubovny: Brunclíkova 1760/24, Praha 6, 16200

8. oddíl vodních vlčat a žabiček – Psohlavci

Holky a kluci od 6 do 11 let
Družiny: Modrá, Zelená, Červená
Schůzky: středa od 17:00 do 18:30
Výše ročního členského příspěvku činí: 1600,- Kč
Adresa naší klubovny: Zikova 707/7, Praha 6, 16000

8. oddíl vodních skautů

Holky a kluci od 10 do 15 let
Družiny: Kajmani, Delfíni, Žraloci
Schůzky: úterý od 17:00 do 18:30
Výše ročního členského příspěvku činí: 1700,- Kč
Adresa naší klubovny: Zikova 707/7, Praha 6, 16000

28. oddíl skautů – Havrani

Kluci od 10 do 15 let
Družiny: Termiti, Hrošíci
Schůzky: úterý a čtvrtek od 17:30 do 19:00
Výše ročního členského příspěvku činí: 1600,- Kč
Adresa naší klubovny: Suchdolské náměstí 734/3, Praha 6 – Suchdol (vchod je na dvoře za radnicí)

21. kmen roverů a rangers

Holky a kluci od 15 let
Schůzky: úterý od 19:00 do 21:00
Výše ročního členského příspěvku činí: 1600,- Kč
Adresa naší klubovny: Zikova 707/7, Praha 6, 16000

21. klub kmene dospělých

Holky a kluci od 18 let
Schůzky: čtvrtek od 19:00
Adresa naší klubovny: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 16200 (vchod je z druhé strany budovy)

V oddílech a družinách se společně pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Pohyb nám není cizí: hrajeme pohybové hry, různé kolektivní sporty nebo sjíždíme řeky. Foto: archiv Jednadvacítky

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku jsou 14denní nebo 3týdenní tábory. Všichni účastníci se podílejí na stavbě tábora, i na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření. Učíme se tu dovednostem, jako je štípání dříví, zdravověda, táboření a další. Na vlastní kůži testujeme, jestli se dokážeme postarat o sebe i o ostatní. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní občané, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost. 🙂

Technologie, samostatnost, ale ani spolupráce nám nejsou cizí – třeba v naší klubovně. Foto: archiv Jednadvacítky