Kde nás najdete?

Adresa klubovny střediskové rady: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 16200 (vchod je z druhé strany budovy)

Sídlo střediska Vočko (není korespondenční adresou):
Junák – český skaut, středisko Vočko Praha, z. s.
Bělohorská 2494/253, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 61389633

Korespondenční adresa střediska Vočko:
Vojtěch Fröhlich
Ve Střešovičkách 629/17, Praha 6, 16900

Středisko Vočko
je zapsaným spolkem, zapsaným v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 38697.

Datová schránka střediska: q7xfgzd

Středisková elektronická adresa: info@vocko.org

Bankovní účet střediska:
2900300833/2010 u FIO banky

Mapa klubovny střediskové rady

Lidé ve středisku

Aby celé středisko mohlo dobře fungovat, potřebuje k tomu spoustu lidí-dobrovolníků, kteří svou práci dělají bez nároku na odměnu a ve volném čase. A nejsou to jen vedoucí. Tohle jsou oni!

Vedoucí oddílů

Řídí své oddíly, podporují vedoucí družin a skautskou činnost, administrativně zastupují oddíl… a často se vidí s vámi na schůzkách, táborech či při komunikaci před našimi akcemi. 🙂

Andrea Hanzalová – Angreštka

vedoucí 21. roje světlušek
Mobil: +420 604 309 163
E-mail: hanzalova@skaut.cz

Agáta Žižková – Aggy

vedoucí 21. oddílu skautek
Mobil: +420 724 389 444
E-mail: aggy21@skaut.cz

Martin Pašek – Komárek

vedoucí 21. smečky vlčat
Mobil: +420 775 971 277
E-mail: martinpasekk@gmail.com

Michal Horáček – Bimbo

vedoucí 21. oddílu skautů – Jednadvacítky
Mobil: +420 603 334 167
E-mail: michal.horacek@jh-inst.cas.cz

Petr Hořejš – Skokan

vedoucí 8. oddílu vodních vlčat a žabiček – Psohlavců
Mobil: +420 777 011 224
E-mail: skokan@osmicka.org

David Kovář – Dyymon

vedoucí 8. oddílu vodních skautů
Mobil: +420 605 783 384
E-mail: davkovar@email.cz

Václav Henych – Tesák

vedoucí 28. oddílu skautů – Havrani
Mobil: +420 608 354 075
E-mail: tesak@skaut.cz

Marie Marková – Rey

vedoucí 21. kmene roverů a rangers
Mobil: +420 735 292 032
E-mail: markovamiunka@seznam.cz

Anežka Henychová – Leia

vedoucí 21. klubu kmene dospělých
Mobil: +420 703 589 906
E-mail: anezka.henychova@skaut.cz

Středisková rada

Středisková rada podporuje činnost oddílů, koordinuje je a pomáhá jim – třeba hlídá administrativní povinnosti, zajišťuje materiální prostředky a podporuje je dalšími způsoby. Středisko je totiž samostatnou právnickou osobou a má spoustu zákonných povinností a práv. Bez rady by to jednoduše nešlo! Členy střediskové rady jsou také vedoucí jednotlivých oddílů a kmenů.

Vojtěch Fröhlich – Krab

vedoucí střediska
Mobil: +420 734 445 326
E-mail: vojtech.f@gmail.com

Tereza Nováková – Včelka

zástupce vedoucího střediska
Mobil: +420 776 896 019
E-mail: tereza.vcelka.novakova@skaut.cz

Tereza Benešová – Soptík

zástupce vedoucí střediska
Mobil: +420 724 044 771
E-mail: terkakubel@gmail.com

Eliška Ebelová – Šišule

volená členka střediskové rady
Mobil: +420 724 950 945
E-mail: sisule@skaut.cz

Vít Henych – Bobr

volený člen střediskové rady
Mobil: +420 608 354 803
E-mail: aaa.bobr@centrum.cz

Revizní komise

Jsou to nezávislí kontroloři, kteří dohlíží na středisko z hlediska hospodaření, rozpočtu, fungování střediskové rady a dodržování předpisů. A taky mají na starosti evidenci dokumentů hospodaření střediska.

Vladimír Hořejš – Úhoř

předseda revizní komise
Mobil: +420 777 820 569 (volat ideálně po 17. hodině)
E-mail: uhor@skaut.cz

Martina Bauerová – Žirafa

člen revizní komise
Mobil: +420 732 290 918
E-mail: bauermartina@seznam.cz

Kristýna Kubelková – Tulda

člen revizní komise
Mobil: +420 728 319 860
E-mail: tynakubel@seznam.cz

Zpravodajský tým

Každý den plyne ve skautu (a od skautů) spousta informací. A nejen těch mediálních. Aby se ty důležité i ne tolik důležité informace neztratily, máme několik zpravodajů, kteří kontrolují stav svých oborů v rámci střediska, radí jednotlivým vedoucím nebo samotné střediskové radě.

Eliška Ebelová – Šišule

hospodářka střediska
Mobil: +420 724 950 945
E-mail: sisule@skaut.cz

Tereza Nováková – Včelka

výchovná zpravodajka
Mobil: +420 776 896 019
E-mail: tereza.vcelka.novakova@skaut.cz

Vít Henych – Bobr

organizační zpravodaj a zpravodaj pro vzdělávání
Mobil: +420 608 354 803
E-mail: aaa.bobr@centrum.cz