Středisko Vočko sídlí v Praze 6 na Petřinách. Členská základna střediska zahrnuje děti a mládež hlavně z Petřin, Břevnova, Střešovic, Veleslavína, Řep, Bílé hory a okolí a také Suchdola a okolí. Pod střediskem Vočko je registrováno 7 oddílů a dva kmeny:
21. oddíl skautů, 8. vodní oddíl skautů, 8. oddíl vodních vlčat a žabiček – Psohlavci, 21. oddíl skautek, 21. smečka vlčat, 21. roj světlušek,
28. oddíl skautů – Havrani, 21. kmen roverů a rangers a 21. klub kmene dospělých.

Historie střediska:
Dne 21. listopadu 1918 vystoupila družina Vyder ze 7. oddílu v Karlíně a podle tohoto data si zvolili číslo nového oddílu – 21. Praha. V roce 1919 se konal již první tábor u Potštejna nad Orlicí. Tehdejší klubovna byla na Šafaříkově třídě č. 13 ve sklepě, později v ulici V jirchách a to až do roku 1926 kdy se početný oddíl, rozšířený i o vlčata, stěhoval do lepší klubovny v tehdejším paláci Skaut. Dlouholetým vedoucím byl br. Zdeněk Kopecký. Středisko pracovalo s mnohými těžkostmi, přežilo válečné období i dobu normalizace. Po zrušení skautingu v roce 1970 přecházejí jednotlivé oddíly pod hlavičku 51. skupiny Pionýra a zde si chlapecký oddíl pod vedením tehdy sedmnáctiletého br. Luboše Plichty – Jelena dává jméno Psohlavci. Oddíl, i když v ilegalitě, ctí a žije podle skautských zásad, skautské zákony se stávají oddílovými a jen symbolika junáka je změněna za pionýrskou. Psohlavci přesedávají na vodu a z oddílu se stává vodácký, který žije až do sametové revoluce. Následně se obnovuje činnost Vočka, s oddíly vlčat, světlušek, skautů a skautek. Střediskovým vedoucím se stává br. Jelen.
V současnosti je střediskovým vedoucím br. Vojtěch Fröhlich – Krab a středisko čítá přes 200 členů.

Vedoucí střediska:
Vojtěch Fröhlich (Krab)

Zástupce vedoucího střediska:
Tereza Kubelková (Soptík)

Složení střediskové rady:
Kristýna Kubelková (Tulda)
Martin Pašek (Komárek)
Agáta Žižková (Aggy)
Michal Horáček (Bimbo)
Vojtěch Cuřín (Mýval)
Petr Hořejš (Skokan)
Václav Henych (Tesák)
Anežka Marková (Leia)
Marie Marková (Rey)

Hospodářka střediska:
Eliška Čapková Ebelová (Šišule)

Výchovná zpravodajka:
Tereza Nováková (Včelka)

Zpravodajka pro lidské zdroje:
Hana Beranová (Mouďa)

Organizační zpravodaj a zpravodaj pro vzdělávání:
Vít Henych (Bobr)

Revizní komise:
Matyáš Ebel (Decibel) – předseda
Martina Bauerová (Žirafa)
Tereza Nováková (Včelka)

Adresa klubovny střediskové rady: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 16200 (vchod je z druhé strany budovy)

Středisková elektronická adresa: info@vocko.org

Datová schránka střediska: q7xfgzd

Sídlo střediska Vočko (není korespondenční adresou):
Junák – český skaut, středisko Vočko Praha, z. s.
Bělohorská 2494/253, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 61389633

Korespondenční adresa střediska Vočko:
Vojtěch Fröhlich
Ve Střešovičkách 629/17, Praha 6, 16900

Středisko Vočko
je zapsaným spolkem, zapsaným v rejstříku spolků u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou L 38697.

Bankovní účet střediska:
2900300833/2010 u FIO banky

|zpět| |nahoru|