21. roj světlušek pracuje pod střediskem Vočko, které sídlí v Praze 6 na Petřinách. Oddíl zahrnuje děti a mládež z Petřin, Břevnova, Střešovic, Veleslavína, Řep, Bílé hory a okolí. 21. roj světlušek je určen výhradně pro děvčata ve věku od 6 do 12 let.

Činnost našeho roje je všestranná, vychází z tradice skautingu přizpůsobené současné době – vyrážíme do přírody, poznáváme památky i zákoutí Prahy, na družinovkách, výpravách i na táborech se děti učí být samostatné i spolupracovat v kolektivu, překonávat překážky i nepřízeň počasí, chovat se ohleduplně k přírodě, pomáhat ostatním lidem. Program zahrnuje hry, sporty, rukodělné práce, skautskou praxi jako je uzlování, šifrování či práce s mapou, písničky, celoroční bodování a další činnosti, které nabízejí uplatnění každému – i když nemá hudební, umělecký ani sportovní talent, nevyniká ve škole ani v jiném oboru, ale skauting nabízí šanci se prosadit každému, kdo to zkusí. Když světlušky "zestárnou", přecházejí do oddílu skautek našeho střediska.

Pro další informace o pořádaných akcích 21. roje světlušek, konání schůzek, fotek z táborů a výprav, kontaktech na vedení oddílu shlédněte náš oddílový web.

Adresa naší klubovny: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 16200
(vchod je z druhé strany budovy)

Oddílová elektronická adresa: svetlusky21@vocko.org
Oddílový web: http://svetlusky21.vocko.org

|zpět| |nahoru|