21. kmen roverů a rangers je jedním z oddílů střediska Vočko, které sídlí v Praze 6 na Petřinách. Členové kmene jsou zejména z Petřin, Liboce a okolních čtvrtí, ale navštěvovat ho může kdokoliv, kdo má zájem o skauting. Pojmy rover a ranger označují zkušenější skauty a skautky, kteří již dovršili 15 let. Roverský kmen má pravidelnou činnost (schůzky, výpravy) a je určen členům, kteří svým oddílům již odrostli, případně u nich pomáhají jako nastávající vedoucí. Mladší zájemci mají možnost zažádat o členství v jiných oddílech střediska.

Adresa naší klubovny: Zikova 707/7, Praha 6, 16000

Oddílová elektronická adresa: roveri21@vocko.org
Oddílový web: https://roveri21.vocko.org

Vedení kmene: Marie Rey Marková, Vít Bobr Henych, Jan Hraboš Čapek, Vojtěch Krab Fröhlich

|zpět| |nahoru|