Středisko Vočko
Středisko VOČKO
21. oddíl skautů
21. oddíl skautů
21. oddíl skautek
21. oddíl skautek
8. oddíl vodních skautů
8. oddíl vodních skautů
21. smečka vlčat
21. smečka vlčat
21. roj světlušek
21. roj světlušek
8. oddíl vodních vlčat a žabiček – Psohlavci
8. oddíl vodních
vlčat a žabiček –
Psohlavci
21. kmen roverů a rangers
21. kmen roverů
a rangers
28. oddíl skautů – Havrani
28. oddíl skautů –
Havrani
21. klub kmene dospělých
21. klub kmene dospělých
 NNO Uznaná MŠMT  Portál hl. m. Prahy  Městská část Praha 6  MŠMT ČR

 Junák – český skaut, z. s. získal titul NNO
 uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží
 (na léta 2024 – 2026)!

 Středisko Vočko finančně podpořili Hlavní město Praha,
 MČ Praha 6 a MŠMT ČR.

Přehled akcí střediska Vočko a jeho oddílů Junák – český skaut, z. s. WOSM – World Organisation of the Scout Movement WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts ISGF – International Scout and Guide Fellowship

© Binn 2023