21. kmen roverů a rangers – Průzor je jedním z oddílů střediska Vočko, které sídlí v Praze 6 na Petřinách. Členové kmene jsou zejména z Petřin, Liboce a okolních čtvrtí, ale navštěvovat ho může kdokoliv, kdo má zájem o skauting. Slova rover a ranger označují starší skauty a skautky, kteří jsou už jsou zkušení. Proto je spodní věkovou hranicí pro členství v Průzoru 15 let. (Mladší zájemci mají možnost zažádat o členství v jiných oddílech střediska.)

Průzor se schází pravidelně ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní na dvouhodinových schůzkách, které si sami připravujeme. Několikrát do roka si uděláme výpravu nebo vyrazíme na některou z velkých roverských akcí. V létě pořádáme krátký tábor. Naše akce jsou především zaměřené na různé oblasti roverského života: fyzické (běhací schůzka, lasergame, lezecká stěna…), duševní (deskové hry, řešení problémů), profesní (prohlídka IKEA, chemické pokusy, prohlídka letiště…), sociální (dotazníkový výzkum), kulturní (natáčení filmu, improvizační divadlo), přírodní (prohlídka potoka, piknik, putovní tábor…), skautské (pomoc na ÚLŠ nebo Svojsíkově závodu, pomoc ve vedení oddílů mladších členů a střediskových akcí), i duchovní (zamyšlení na téma nejvyšší Pravda a Láska…).

Průzor nemá dlouhou historii. Založen byl celkem nedávno – 14. 9. 2013. Bereme to však jako výhodu, protože si můžeme tradice sami vytvářet a nejsme svázáni žádnými starými zvyky. Ze starých tradic si můžeme vzít to nejlepší, stejně jako využívat prostředků moderní doby.

Adresa naší klubovny: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 162 00
(vchod je z druhé strany budovy)

Oddílová elektronická adresa: 21kmen@skaut.cz, rspruzor@gmail.com
Oddílový web: http://pruzor.vocko.org

|zpět| |nahoru|